"צדקתך" בשבת שחל יום העצמאות

שאלה

האם יש לומר השנה "צדקתך צדק" במנחה של שבת פרשת אמור שחלה בה באייר? ומדוע?

תשובה

כיון שהשנה הקדימו את יום העצמאות ניתן לומר צדקתך בשבת.

הרב יעקב אריאל |