"על הניסים" ביום ירושלים ויום העצמאות

שאלה

בסידור גואל ישראל שכתבת ישנו נוסח יפהפה של "על הניסים"!!
אבל כבוד הרב לא מציין את 2 הנוסחאות הקיימות של הן של יום העצמאות ויום ירושלים (שונה ממנו) 

בנוסף לכך בהוצאה הראשונה כתוב - הרוצה להסיף - רשאי לעשות כן בכל נוסח שהוא.. ולא רק להרהר - כמו שנכתב אחרי בהוצאות הבאות (הוצאה של אייר התשנ"ח לקראת 50 שנה למדינת ישראל) למה שינה לכתוב אך ל"הרהר" ?
תודה וחג גאולה שלמה שמח!

 

 

 

תשובה

הוספה בתפילה היא רק בבקשות ולא בשלש ראשונות ואחרונות ולכל ראשונות ואחרונות ולכל היותר מותר להרהר וניתן להוסיף בקשות והודאות בשומע תפילה.

 

הרב יעקב אריאל |