להפסיק מלומר הלל ביום העצמאות

שאלה

מהו הקריטריון שבעקבותיו נפסיק לומר הלל ביום העצמאות ?
(דומני שהרב פרסם תשובה בנושא זה בעבר, אך לא עלה בידי למוצאה)

תשובה

לא כתבתי מעולם בנושא זה, ואין דעתי שראוי להפסיק מלומר הלל.
חז"ל אומרים שגאולתם של ישראל כצבי שהוא נכסה ונגלה. לפעמים אנו חשים את פעמי הגאולה ולעתים הצבי נכסה ואנו חושבים שהגאולה נעצרה, אבל זה רק למראית עיננו. והקב"ה ממשיך ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה אף אם איננו רואים זאת.

הרב יעקב אריאל |