הקדמת יום העצמאות ויום ירושלים

שאלה

למה מתי שמקדימים או דוחים את יום העצמאות מקדימים ודוחים את התפילות לאותו יום ואילו ביום ירושלים תמיד מתפללים ביום עצמו אף על פי שהשנה דוחים אותו ליום שני?

תשובה

מקדימים את יום העצמאות ולא דוחים. בגלל חילול שבת המוני לגבי יום ירושלים את התפילות אין דוחים כי אין חשש כזה ורק דוחים את האירועים שעלולים לגרום חילול שבת.

הרב יעקב אריאל |