דחיית יום העצמאות

שאלה

שלום לכת"ר.
יום העצמאות נדחה כאשר הוא חל בשישי, שבת או יום ראשון. הטעם לכך הינו החשש מחילול השבת הקדושה בידי מי שאינם שומריה.

והנה אם הוא חל ממקור קדוש מדוע ידחה כאשר הוא חל באחד מימים אלה ? אלא אם תאמר שדינו כ"פורים" או/ו "חנוכה" מדרבנן ויש שם חשש קצת מלאכה שתיעשה באותו היום ? ואם כך שידחה רק בשבת, כמו "פורים" שיכול להיות חל בשישי. ומה המלאכה שיש חשש שתיעשה באותו היום ? הנפת דגלי השבטים ולא רק דגל ישראל או/ו הנפת דגלים בצורת אבני החושן שהיו על ה"כהן הגדול" (ואז יש קצת חשש של מסחר או/ו הכנת צרכי החג או/ו הוצאה מרשות לרשות) וגם סעודת מצווה אלא שיש לחוקק זאת בספרי ההלכה ואם לא מי היתיר לנו לומר הלל בברכה ?

כלומר, מי התיר לנו "לתפוס" צד אחד בלבד ? הטעם שאנחנו חיים בחברה מעורבת ויש יהודים ש"יחללו" את השבת איננו נכון ביום שישי שכן חז"ל לא בטלו את פורים ביום שישי מחשש שיטלטלו משלוח מנות ביום זה. היכן מאנו בחז"ל שחששו ש"עברינים" או/ו "תינוקות שנשבו" יחללו חג מסויים ומטעם זה לא קבעוהו ביום השישי ?

תשובה

ראשית יום העצמאות לא נדחה אלא הוקדם, והרבנות הראשית שקבעה את יום העצמאות היא החליטה על הקדמתו וכל שיקוליך ואף שיקולים נוספים נלקחו בחשבון.

דנתי בכך בספרי ח"ב סי' עג עי"ש.

הרב יעקב אריאל |