גילוח לקראת יום העצמאות

שאלה

כבוד הרב,
האם השנה מותר לגלח ביום רביעי בצהריים לקראת יום העצמאות שנדחה ולמה?

תשובה

נ"ל שמי שרגיל להתגלח כל יום עצמאות מותר כיון שהעבירו את סדרי יום העצמאות ליום זה.

הרב יעקב אריאל |