אמירת הלל בליל יום העצמאות

שאלה

כבוד הרב שלום!

כיצד ניתן להסביר את חילוקי הדעות בין רבני הציבור שלנו לגבי אמירת הלל בליל יום העצמאות, כאשר לכאורה השיקולים אמורים להיות שיקולים הלכתיים ברורים?

תשובה

השאלה היא האם ניתן לומר הלל בלילה כדוגמת הלל בליל פסח (פעמיים: בתפילה ובהגדה), והנימוקים הם הלכתיים.

הרב יעקב אריאל |