צום יום כיפור

שאלה

בס"ד

פלוני ירא שמיים, אשר בנערותו סבל מדיכאון וממחלת OCD חושש כיום בבגרותו לצום. אווירת יום הכיפורים מטבעה מדכאה את הנפש, והוא חושש שמה עכב האווירה "יישאב" שוב לדיכאון ויהיה לו קשה לחזור.

פלוני מפחד להקל כי הוא יירא שמיים, אבל חושש מאוד מתקופת הכיפורים.

האם מותר להקל?
לעולם לא יתנהג כרגיל כמובן ביום הכיפורים, וגם אם יאכל יעשה זאת בשיעור, ייתרחק/יימעט מתפילות שיברון לב, וישתדל להתרכז בתחנונים שמחזקים את הנפש.

המון תודה ובשורות טובות!

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


יום כפורים איננו יום דכאוני, הוא יום שמאפשר התעלות בעבודת ד´.
שאלת הצום ביום הכיפורים צריכה תחילה נתוח של רופא שמכיר את האיש מה מצבו כעת והאם הצום יזיק לו. רק לאחר חוות דעת רפואית אפשר לחשוב מבחינה הלכתית.

חתימה טובה
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/29/2013 7:22:13 PM