ניקוי ישיבה בליל שבת על ידי גוי בשואב אבק

שאלה

 הנני בחור בישיבה בה בליל שבת מגיע גוי ומנקה רצפת הבית מדרש ע"י שואב אבק (אלקטרוני) מאוחר בלילה שעה 1 בע' כשבית המדרש ריק! מותר? לכאו' מכיון שהוא פועל בביתו של היהודי למרות דעובד הוא בקבלנות, אסור משום מראית עין ועל היהודי להוכיחו? אך דיברתי עם המנהל גשמי על זה והוא טוען שבסך הכל הגוי קיבל פקודתו לנקותו, ומצדו של המנהל אפילו ע"י מטאטא ,אך לא נהירא אפשרי כ"כ כדבעי ע"י מטאטא מכיון שזו רצפת moket היינו "בד" וכל השבוע הוא מנקה תמיד עם השואב אבק. ועיקר הוא עושה מלאכה אסורה בישיבה, ואז מה שבד"כ אין אף אחד בלילה מאוחר? כבר קרה שהייתי ער בבית מדרש באותה שעה, ונקה ע"י השואב אבק לנגד עיניי!!!! מה הדין, ותודה מראש!

תשובה

אני חושב שתשובת המנהל נכונה. כיון שהוא לצרכו מפעיל את שואב האב ומצד המנהל שינקה במטלית מותר להשאיר לו לנקות בשואב אבק.

הרב יעקב אפשטיין | ז' כסלו תשע"ח 19:08