איסור מכירת עץ גוי

שאלה

האם אין במכירת העץ לגוי בעיה של "לא תחנם"?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

מכיוון שזה לצורך אין בכך לא תחנם. יש להוסיף שכאן המכירה היא של העץ בלא קרקע ובכך אין לא תחנם שעומד לעקירה

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |