יציאה לחו"ל כדי לשמח חתן וכלה

שאלה

האם לצורך שימוח חתן וכלה מותר לצאת לחוץ לארץ? (אם אפשר גם מקור)
ואם מותר, האם הרב ממליץ לצאת? 

תשובה

בשימוח חבירו יש מצוה ולכן מותר לצאת (אם אינו כהן) אבל אם לא
מדובר בחבר קרוב ממש שחסרונו יורגש מאוד בחתונה אין לצאת,
ועליו ניתן לומר שהמשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה בירושלים ולא בחו"ל.

הרב יעקב אריאל |