הנסיעה לפולין ומחלוקת הרבנים בעניין

שאלה

אני תלמידה בכיתה י"א והאולפנה שלי מארגנת נסיעה לפולין.
התחלתי לברר את דעות הרבנים וראיתי שהדעות חלוקות.
א.השאלה שלי היא איך אני אדע באיזה רב לבחור. הרי אם אני
אסע אז לפי רבנים מסוימים אני אעבור על ההלכה כי לפי דעתם
אין היתר לנסוע וזה אולי גם יפגע באמונה שלי כי אני עושה משהו
שיש רבנים שאומרים שאסור לעשות אותו ואני בכל זאת עושה. אך אם
אני לא אסע אז אני אפסיד משהו שיכול להיות שעל פי ההלכה אין
לי שום בעיה לעשות אותו ולהיפך- הוא רק יגביר את האמונה שלי-
זה מה שאנשים שהיו שם אומרים.האם מותר לי לבחור את הרב
שעושה לי את החיים הכי קלים? זה נראה לי לא כ"כ הגיוני.

ב. האם בעניין הזה אפשר להגיד ש"המקל יש לו על מי לסמוך
והמחמיר תבוא עליו ברכה" או שזה כלל לא שייך כי הנסיעה
לפולין כ"כ חשובה ותורמת שהיא לא בגדר של הקלה אלא של לכתחילה?

ג. אם אני שואלת רב שאלה אני חייבת ללכת לפי מה שענה לי?
סליחה אם השאלה יצאה ארוכה ומסובכת.
תודה רבה

תשובה

א. איני מכיר רב שטוען שזהו איסור לנסוע למחנות בפולין (פרט
לכהנים גברים), אלא כל המחלוקת היא בדעת תורה יש סוברים שזה
מאד ראוי ויש סוברים שזה פחות נחוץ. ודעתי היא שכל אדם צריך
לבחון את עצמו, מה הוא יודע על השואה והאם זה יוסיף לו או
לאו,ולפי"ז לנהוג.

ב. כאמור השאל הההכתית תלויה בשאל החינוכית , ולכן אין כאן
מיקל או מחמיר. ואדם צריך לקבוע מי הוא רבו ולשאול אותו, אבל
בשאלות כאלו צריך שהרב יכיר הן את אופי הנסיעה והן אותך וסביר
להניח שהרב לא יודע זאת, ואף אם הוא יודע כיון שאין כאן היתר או
איסור אין בדבריו פסיקת הלכה.

ג. אם את מתנה ואומרת לו שאת שואלת לשם ידיעה ולא במטרה
לעשות כפי שהורה אינך חייבת לנהוג כפי שהורה. אולם חלק גדול
מהשאלות אינן נתונות לדעת הרבנים, אלא הם יודעים את הנפסק להלכה
ואת אינך יודעת ולכן את שואלת. בשאלות שיש מקום לחומרא וקולא
כאן חשובה דרך השאלה והאם קיבלת עליך.

הרב יעקב אריאל |