תרו"מ בשמיטה בעבר הירדן

שאלה

האם חייבים בתרו"מ בשמיטה בעבר הירדן?
ואם כן מעשר שני או עני?

תשובה

בסד

שלום וברכת ד

אם יש שטחי גידול ישראלים במקומות מסוימים (עמון ומואב).

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | כסליו תשע"ו