מציב גבול אלמנה בעיר הבהד"ים

שאלה

מחר אבקר לראשונה ב"עיר הבה"דים" - בסיס צה"ל החדש בנגב, שהועברו אליו בסיסים מכל אזורי הארץ. אני מתרגש מאוד לקראת ראיית הפרחת השממה של ארץ ישראל, בפרט לאחר שגרתי באזור כמה שנים ואני זוכר שלא היה שם כלום. האם אפשר לברך "מציב גבול אלמנה"? אני מודע למחלוקת אם מברכים על בתי הכנסת או גם על יישובים, השאלה היא אם אפשר להגדיר בסיס צה"ל כיישוב (או את בית הכנסת שבו כבית כנסת רגיל). תודה רבה.

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


בית הכנסת קבוע מברכים עליו, אפילו שהוא בבסיס צבאי. הרב גורן זצ"ל (שנה בשנה תש"ל) ברך על בית הכנסת בחרמון. כמו כן ברכו בבית כנסת שנמצא ביחד עם מסגד, במערת המכפלה (הגרש"ז אויערבאך זצ"ל). על כן נראה שבית כנסת יש לברך אפילו שאין זה עדיין מבנה קבע, אלא עצם זה שיש בית כנסת במקום הרי זה החזרת שלטון ישראל כבימי בית שני. לדעתי גם לפי הנוקטים כב"י יש לברך ברכה זו. כמו כן כבר כתבתי באמונת עתיך גליון 58 עמ' 39 שיש לברך ברכה זו על גבולות עולי מצרים. אלא שלכאורה עיר הבהד"ים יש דעות שהיא מחוץ לגבולות הארץ כלל, אבל נראה שמקומות שנכבשו על ידי מלך ישראל לצורך השלטת המלכות בודאי שאפשר לברך שם מציב גבול אלמנה. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט' אייר תשע"ו 10:35