טיול לירדן

שאלה

האם מותר לצאת לירדן לצורך טיול? אם כן, לאן. ואם לא, למה?
אם אפשר שהרב יפרט, שאלתי כבר כמה רבנים ולא קיבלתי
תשובה מספקת
בתומ"ר

תשובה

נראה לי שטיול לצורך הכרת הארץ והתרשמות מנופיה בהחלט מותר,
סו"ס זוהי ארץ ישראל ואף היו התישבויות יהודיות שם לפני קום
המדינה. וקיימים הגדרים הרגילים של אכילה מנכרים וכניסה למקומות
האסורים וכד'. אזורים השייכים לקיני קניזי וקדמוני שהובטחו לנו אבל
לא היו בחלקנו ויש מסופקים אם הם בגדר א"י ודלעתם אין לטייל
בחלק זה, אך לדעת הרמב"ן מותר לטייל בכל א"י המובטחת. ולכל
הדעות הם לא בגדר חו"ל ממש

הרב יעקב אריאל |