האם אשקלון היא בחוץ לארץ?

שאלה

האם חובה לעשר באשקלון, והאם אשקלון נקראת חוץ לארץ על פי ההלכה?
פשוט קראתי על זה המון ולא הצלחתי להגיע לתשובה.
תודה

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

יש חיוב לעשר באשקלון, השאלה איזה דרגת חיוב, אבל עצם ההפרשה חייבת להיות. כמו כן, לכו"ע מפרישים דגן תירוש ויצהר בברכה, ויש שסברו שאין לברך באשקלון על ירק ופירות, אבל נראה שהמפריש בברכה לא הפסיד.

צום החמישי לששון ולשמחה

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |