תפילה במקום שיש ריח רע

שאלה

ראיתי תשובת הרב כשיש ריח מהרפת או מהלול במושב. לא ראיתי התיחסות למצב לעיתים מפזרים גללי בהמות לדישון השדה או הדשא, גם על יד בית הכנסת, וכל האזור מריח לא טוב. זה לא רק במושב, גם בעיר מפזרים לפעמים על הדשא העירוני וכו'. מחד גיסא - במושב זה חלק מהענין. מאידך - לא הכל נהנים. גם לא שייך לפזר ספריי של ריח טוב, בלתי אפשרי בהקף כזה גדול. אשמח לשמוע.

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

אכן, ישנם מצבים בהם ישנו ריח של זבל של בעלי חיים שאינו מאפשר להגיד שם דברים שבקדושה.

במקרה זה צריך לחפש פיתרונות טכניים פשוטים, כגון: סגירת חלונות והפעלת מזגנים וכדו', או יצירתיים יותר, כגון לפזר ספריי בתחום מצומצם שבו מתפללים לפני התפילה ואולי אפילו במשך התפילה.

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | כ"ב אלול תשע"ח 10:31