עליית רביעי בקריאת התורה

שאלה

האם יש בסיס לדעה שעליית "רביעי" לתורה היא פחותת כבוד?

תשובה

כל עליה לתורה היא מכובדת אך יש לכבד כהן בראשון ונהגו לכבד
ות"ח בשלישי חסידים מכבדים בשישי

הרב יעקב אריאל |