ספרדי (עדות המזרח) המתפלל כחזן בבית כנסת אשכנזי. האם בקטעים שמתפללים בלחש יכול לומר לפי הנוסח בספרדי?

שאלה

ספרדי (עדות המזרח) המתפלל כחזן בבית כנסת אשכנזי. בקטעים שמתפללים בלחש כגון והוא רחום בימי שני וחמישי,או פיטום הקטורת,או נפילת אפיים. האם רשאי הוא להתפלל בנוסח הספרדים (עדות המזרח) או חייב להתפלל כפי שהצבור שלח אותו. הרי הוא שליח הצבור והצבור הנו אשכנזי.

תשובה

כיום שליח ציבור לא מוציא את הציבור ידי חובה אלא כל אחד מתפלל לעצמו. לכן הקטעים שאומרים בלחש אתה יכול לומר בנוסח שלך. (כגון תפילת עמידה בלחש, קטעים בתחנון)

רבני מכון התורה והארץ | א' כסלו תשע"ח 10:31