זמני תפילת שחרית

שאלה

בוקר טוב עד מתי אני יכול להתפלל שחרית בבוקר (הכוונה בבוקר מאיזה שעה עד איזה שעה )

תשובה

שלום

זמן קריאת שמע של שחרית הוא משיכיר את חברו בריחוק ד אמות (_כ50 דקות קודם הנץ) עד סוף שעה זמנית שלישית  של היום.כפי נפסק שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן נח. 

וזמן תפילת עמידה מנץ החמה ועד סוף שעה זמנית רביעית כפי שנפסק בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן פט.

פירוט ההלכות בצורה קלה ניתן במצוא ספר פנני הלכה הלכות קריאת שמע  זמן תפילהרבני מכון התורה והארץ | ט"ז שבט תשע"ט 13:04