הפעלת משאבת אינסולין בשבת

שאלה

האם ובאיזה תנאים אפשר להפעיל משאבת איסולין בשבת? 

תשובה

בס"ד

שלו וברכת ד´

ברוב המכשירים אין בעיות בשבת, הפעילות היא למספר ימים, ואין להחליף בשבת, ועל כן אין כמעט בעיות, אלא א"כ יש לך סוג מיוחד ובעיות מיוחדת נא לפרט.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון יהודה הלוי עמיחי | 1/31/2013 1:22:36 AM