בשמים בהבדלה

שאלה

כבוד הרב שלום,
ידוע לי שיש חובה לעשות הבדלה על בשמים שאם לא, לא יצאת ידי חובת הבדלה.
פעמים רבות אני מצוננת ויוצא שאם אברך על בשמים בהבדלה זה יהיה לבטלה כיון שאין באפשרותי להריח,אולם אם לא אברך לא אצא ידי הבדלה?
תודה מראש.

תשובה

כמה תיקונים לדבריך:

א) יוצאים י"ח הבדלה אף אם לא מברכים על בשמים בהבדלה ומעיקר הדין אי"צ לחזור אחריהם (שו"ע סי' רצז ס"א).

ב) מי שאינו יכול להריח אינו מברך על בשמים אלא א"כ הוא מוציא אחרים שאינם יכולים לברך בעצמם (שם ס"ה).

ג) נשים מבדילות על היין במוצ"ש אם אין להן מי שיוציאן י"ח.

 

הרב יעקב אריאל |