בהמשך לתשובה על עדשות מגע בשבת

שאלה

א. האם תשובת כב' הרב ששריית עדשות מגע מותרת בשבת
(ונדונות אולי ככלי עור אך לא כבגד) היא גם לגבי עדשות רכות
שאחוז ניכר מהן הוא נוזל וסופגות מעט מהנוזל שבו הן מושרות?
ב. האם ככלל- ניקוי של לכלוך שאינו נראה בעין (כמו השומנים
שעל העדשה) אינם נחשבים לענין מלבן בשבת?
תודה

 

 

 

תשובה

א. איני מכיר את את העדשות אולם לא מובן מדוע כלי
מפלסטיק/ניילון יהיה בשרייתו משום ליבון. כשם ששכשוך נעליים מותר
עיין שו"ע סי' שב ובמשנ"ב ובה"ל שם ב. מלבן אף שעניינו ניקוי
ע"י כביסה אינו דוקא כאשר יש לכלוך אלא אף במקום שאין לכלוך אם
סוג החומר של הכלי שהוא מתנקה ע"י מים אומרים בו ששרייתו היא
כיבוסו (עי' רמ"א סי' שב ס"ט). וא"כ התלות היא בסוג החומר ולא
בנקיונו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |