חלוקת סוכריות בדוכן תפילין לעוברי אורח שאינם שומרי מצוות עדיין

שאלה

במסגרת נהורא-מרכז ללימודי יהדות וקירוב רחוקים אנו מפעילים
מערכת של דוכנים להנחת תפילין חלוקת נרות שבת ועלונים עדכניים
על מועדי ישראל, תורה ומצוות. הדוכנים ממוקמים ברחבי גוש-דן:
שיינקין,ככר מלכי ישראל,קניון עזריאלי ככר אורדע כופר הישוב
וכו''. לאחרונה קיבלנו תרומה של כמות גדולה של סוכריות,
שאלתינו היא האם כדאי מותר או אסור לחלקם בדוכנים ואם מותר
באיזה אופן.

 

 

 

תשובה

מותר לחלקן אם מלמדים את האוכלים לברך עליהן. אם לא מלמדים
הרי יש כאן הכשלה באכילה ללא ברכה.אומנם נהגו להקל בהגשת
אוכל למי שאינו מברך כשיש צד מצוה בדבר. אולם פה אין צד מצוה
במציצת סוכריות. אדרבה, איני בטוח שההתאמה בין שני הדברים
(תפילין, סוכריות) כ"כ ראויה. יש אולי בנתיתת סוכריה אחר הנחת
תפילין זילותא לתפילין והרגשת סחר-מכר: הנחת תפילין תמורת
סוכריה. ואולי עדיף ליתנם לשמחה של מעוטי יכולת וכד' ולא לערב את
הנחת התפילין בכך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |