הורים מעדות שונות

שאלה

הורי מעדות שונות, האם חובה עלי להיצמד לפסיקה הלכתית של
עדה אחת? ואם-כן איזו?
כיצד עלי לבחור רב שיהא מקובל עליי?

 

 

 

 

תשובה

בעקרון את חייבת להמשיך את מנהג אבותייך.
אמנם נאמר אל תטוש תורת אמך, אך גם האם נוהגת לקבל על עצמה
את מנהג האב, משום שלום בית.
במקום שאין הדבר מפריע לשלום בית מותר להחמיר מעבר להלכה.
למשל אשכנזיה המתחתנת עם ספרדי רשאית להחמיר ולא לאכול
קטניות בפסח. אולם בתנאי שאין הדבר מפריע לשלום הבית. במקרה
כזה כדאי לקבל חומרה זו בלי נדר.
אם מנהג העדה כולה לאכול קטניות בפסח, מותר גם לך לאכול
קטניות. כי אינך חייבת בחומרה הפרטית של משפחתך, שנתקבלה רק
ע"י אביך ואמך. אולם זאת רק מחוץ לבית, משום שלום בית. אך
כאמור, מותר גם לך להמשיך ולהחמיר באי אכילת קטניות בפסח.
וכדאי לך להתנות: בלי נדר.
עשי לך רב! בדרך כלל הרב הוא המרא דאתרא. אך יש אפשרות גם
לקבל כרב מי שלומדים אצלו באופן קבוע או מי שיש קשר הדוק עמו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |