האם לאבל בתוך שלושים מותר לעלות לתורה?

שאלה

שלום רב. האם לאבל בתוך שלושים מותר לעלות לתורה? אם כן מדוע בהמון בתי כנסת כשאני מתפלל בנוסח מרוקאי הם לא מעלים לתורה בחודש הראשון. מאיפה המנהג הזה. וכן איך עלי לנהוג על פי ההלכה הספרדית המקובלת ביותר.? תודה. חן.

תשובה

שלום

אבל אסור בתלמוד תורה רק בשבעת ימי האבלות  ולכן לא יעלה לתורה ב"ימי השבעה "וכן נפסק בשולחן ערוך (יורה דעה הלכות אבילות סימן שפד סעיף א) "אבל, כל שבעה ימים אסור לקרות בתורה, נביאים וכתובים, משנה, גמרא, הלכות ואגדות".

אך לאחר ימי השבעה אבל חייב בתלמוד תורה וכן עולה לתורה.  

יש אף שנהגו לעלותו שביעי בשבת או שלישי ביום חול ,כדי שיאמר קדיש שלאחר קריאת התורה.

רבני מכון התורה והארץ | י"ח אייר תשע"ו 17:38