בר מצוה לילד אוטיסט- הבהרה

שאלה

לכבוד הרב אריאל,
לפני מספר שבועות שלחתי שאלה בקשר לילד אוטיסט והיו חסרים לי
פרטים. אך לא יכולתי להשיב מסיבות שונות.לא כל ילד אוטיסט,
אמנם יכול לתקשר עם אחרים. בילד המדובר יש יכולת גבוהה. הוא
מדבר עם אחרים (בשתי שפות) , משיב תשובות על מעשיו שלומו
וכו' לענין. כמובן , לדבר על דברים מופשטים הוא דבר קשה,
וקשה לסובבים אותו לדעת מהו מבין.הוא יודע איך להתפלל מסידור.
מצד שני כאוטיסט, יש לו לקוי חברתי, בקשר עם אנשיםולפעמים
הוא מדבר עם עצמו בקול רם. אך הוא מסוגל לקורא בתורה.
ושוב השאלה היא האם יכול בבר מצוה לקרוא בתורה ולהוציא את
הציבור יחדי חובתו? כשלאבא ברור, לכשיוכן הילד כרואי , הוא
יתנהג כרואי בבית הכנסת?

תשובה

לא ברור מה מצבו של הילד. אם האו בר דעת גמור דינו ככל נער
אחר. אם אינו בר דעת מסתמא גם לא איכפת לו אם יחוגו לו בר
מצוה או לא. אם מצבו גבולי ואינו נופל מקטן הרי מעיקר הדין קטן
עולה לתורה.ולמפטיר כולם נוהגים להתיר קריאה ע"י קטן

 

 

 

הרב יעקב אריאל |