תביעת "לשון הרע"

שאלה

האם יש בעיה לתבוע בבית משפט (ולקבל כסף) על "לשון הרע"
מכיוון שבהלכה אין פיצוי כזה?

תודה.

 

תשובה

על לשון הרע אין מקום לתבוע תביעה ממונית אך על בושת יש מקום
לתבוע, אולם בבי"ד רבני.
רק אם הנבתע מסרב לבוא לביה"ד הנך רשאי לתובעו דמי בושת
בלבד בבית המשפט

 

 

הרב יעקב אריאל |