לשון הרע לצורך

שאלה

שלום לכת"ר.

לעיתים, כדי לפתור בעיה בענייני עבודה או/ו למנוע עוול צריך
ראובן לספר עניין מסויים לשמעון על לוי שלא בידיעתו של לוי. אולם
אז בעצם לעיתים הנאמר הינו בגדר לשון הרע, אם כך כיצד ניתן
לתעדף הדברים?

בברכה,

 

 

 

תשובה

אם הדבר נעשה אך ורק לצורך פתרון הבעיה ונמסרות רק העובדות
הרלבנטיות ללא הגזמה וללא הערכה אישית אלא לשם הערכה
ענינית ואובייקטיבית לשם נקיטת פעולה נחוצה לפתרון הבעיה הדבר
מותר ובתנאי שהערכת המצב תעשה בין הקשורים בדבר והאחראים
עליו ולא לשם פרסום. לגבי מניעת עוול צריך בדיקת מקרה יותר ברורה.

 

הרב יעקב אריאל |