לא תקום ולא תיטור

שאלה

1) האם אני חייב לסלוח לאדם שפגע בי (נפשית או ממונית)? הוא גרם לי עגמת נפש גדולה ולא ביקש סליחה ולא התנצל.
2) אם אני לא סולח לו אני נכשל באיסור לא תקום?
3)  למה אין בשו"ע הלכות של לא תקום (מצאתי רק ברמב"ם או בספר החינוך)?

תודה גדולה.

תשובה

1) כן, צריך לסלוח לו.
2) אינך עובר במעשה אבל עובר במחשבת הלב, ואם אינך נותן לו דבר שהוא מבקש ממך או לא מסייעו כשהוא מבקש עזרה אז הנך עובר בלא תקום, ואם מזכיר לו את עברתו כלפיך עובר בלא תטור.
3) נראה שכיון שהם לא נזכרו בטור אף בשו"ע השמיטם, (ואולי מפני שהן מצוות המסורות ללבו של אדם) והם נזכרו במג"א ובמשנ"ב סי' קנו.

הרב יעקב אריאל |