טרמפים

שאלה

היום שרבים המבקשים לעצור טרמפים וזאת תופעה כגון טרמפים
בתוך העיר וכדומה וכן מאוכלוסיות מאוד מסויימות מתי נאמר על
העניין שזה פרזיטיות וחילול ד' ומתי נאמר שאם לא עוצר זו מידת סדום

 

תשובה

איני מבין מה הפרזיטיות בתפיסת טרמפ. אדם מעוניין להגיע למקום
כלשהו ואין ביכולתו להשתמש בתחבורה הציבורית או שהיא אינה מצויה
כל כך וא"כ מה הפסול בכך?! הבעיה היא בסיכון עצמם ובסיכון
הנוסעים בכביש כאשר הם משוטטים בין המכוניות, ואז אפילו אם אדם
יכול לסייע להם הוא נמנע בגלל הסיכון שבכך. אולם אם הם עומדים
בתחנת הסעה וניתן לעזור להם כאשר כיוון נסיעת הנהג מתאים להם
והם אינם גורמים לו טירחה יתירה, נראה שמהראוי להסיעם.

 

הרב יעקב אריאל |