בין אדם לחברו - תיפוף בבניין ושאלות נוספות

שאלה

שלום כבוד הרב
1)אני מתופף מלפני הרבה שנים, האם הדבר מותר לפי ההלכה
מבחינת הניגון בבניין עם דיירים כאשר אני מנגן בשעות המותרות וגם
שהשקעתי בחומרי איטום בקירות שמחלישים את הקול שעובר לשכנים ?

2)יש לי חבר בישיבה שהיה לו בעיה שרצו להוציא אותו מהישיבה
לצבא מהר והוא פנה לרבנים שיעזרו לו וששמעתי את זה וראיתי
איך שהוא מודאג מהעניין התפללתי עליו, ולאחר חודש שוחחתי איתו
והוא אמר לי שיש לו עוד מעט תאריך גיוס וניסיתי לתת לו עצות
איך לדחות את זה וסיפרתי לו שהתפללתי עליו, האם זה טוב לספר
לו שהתפללתי עליו שידחו לו את הגיוס או שיש בזה משום גאווה?
האם זה נותן הרגשה טובה לאדם השני שאומרים לו זאת ?

3)האם מותר לספר לחבר שגנבתי בגדתי אשמתי פגמתי צערתי אבי
ואמי או שיש בזה משום מפרש חטאיו שזה מגונה ?המטרה היא
בשביל להוציא מועקה מהלב אפילו שאין בכוחו לעזור והוא לא אדם
שיכול לתת עצות מאוד חכמות אלא אני רוצה להוציא את זה קצת
מהלב לחבר, האם זה אפשר לאדם כזה ?

4)אדם שנמצא בחו"ל רשום בהלכה שצריך לעלות לארץ ואין
כיבוד הוריו שנמצאים בחו"ל צריך לדחות מצווה זו, האם אפילו
שהם מתנגדים מאוד לעלייתו וכועסים עליו ואפילו בצעקות מגיבים על
עלייתו לארץ, הוא צריך בכל זאת לעלות ארצה ?

5)כיצד ללמוד שיש שפעת לאדם שנמצא בבית שהוא חולה ?כמה
הוא חייב ללמוד ?הרי אי אפשר להעביר יום בלי לימוד גמרא לפחות
קצר, לא ?ומה לעשות כאשר אותו אדם רגיל כל יום ללמוד דף?
הרי בכל מקרה חובה על כל יהודי לפחות שעה גמרא ביום.. מה
לעשות שחולים בשפעת וקשה מאוד

6)האם מותר לתת לגוי מתנה במקום לזורקה ?למשל דבר שלא
מתאים ליהודי או אסור לו..האם אפילו כאשר אפשר לשכנע את
הגוי לקנות אלא פשוט אין כוח לזה וגם אולי משום דרכי שלום לתת
לו את זה במתנה ללא כסף..שאלתי היא לגבי גוי עובד ע"ז כי
במוסלמי בוודאי שאפשר להקל

7)ראיתי שרשום שטרמפיסט שסגר את דלת המכונית ונשברה, אם
סגר בעדינות ונשברה אז הוא פטור ואם בצורה שיש חשש שיכול
להגרם נזק אז הוא חייב..האם בכל מצב זה כך שאם הזיק באונס
פטור? למשל אדם החליק במדרגות ונפל על כד זכוכית ושברו,
האם הוא פטור לפי זה ?והאם בדברים הללו פטור אפילו בדיני שמיים ?

8)איך אדם יכול לבשר לחבריו ומשפחתו שאשתו בהריון ?האם זה
צנוע להגיד "אשתי בהריון" ?זה לא נשמע צנוע כל כך , לא?
ועוד שאלה באותו נושא, ראיתי שהרב אמר שאין חובה להגיד "מה
הגברת" ששואלים בשלום אשתו של חבר אלא אפשר להגיד "מה
שלום אשתך" או "דיברתי עם אשתך" ולא חייבים לומר "דיברתי עם
הגברת" אלא אם היא רבנית שאז צריך להגיד גברת, רשום שרשי
אומר שצריך להגיד "מה שלום הגברת" כך ראיתי..האם אין זה
להלכה מוחלטת ?

9)שאלה קצרה אחרונה, האם להלכה מותר לאשה לרכב על סוס
להנאה ?רשום שזה לא צנוע בגמרא פסחים דף ג כמדומני אבל
ראיתי רבנים שהתירו, האם מותר לה לרכב רגיל להלכה ולפעמים
הרי גברים יראו אותה בשדה שהיא תרכב ?ומה לגבי בעל ואשתו
שרוכבים יחדיו, האם זה מותר וצנוע ?
תודה רבה

תשובה

1. אין בכך בעיה הלכתית אם אינך חורג מהשעות המותרות והרעש המותר.
2. מותר לומר זאת.
3. אני חושב שעדיף שלא לדבר בנושא זה עם חבר שלא יעזור, ורק
אם זה מאד מעיק יש מקום לכך.
4. ישנם תחומים שאין ההורים סמכות אחרונה, ואם התורה מחייבת
אותו למעשים מסויימים אין הוריו יכולים לכוף אותו שלא לעשות,
לדוגמא: אם אביו אומר לו אל תשמור שבת, וכי לאביו סמכות לכך?
וע"כ צריך לברר להורים בדרך כמה שיותר נעימה שזו דרך התורה,
ובמידת הצורך חערב בכך גורמים נוספים כמו רבנים ואנשים שההורים
מעריכים אותם. אולם למעשה אין להורים סמכות למנוע את בנם מעליה לא"י.
5. לומדים לפי היכולת ולפי הכוחות, לאט יותר, רק עם פירוש רש"י
(או פירוש קל אחר).
6. אם זה נכרי שיש לו קשר עמו כגון עובד שלו יש מקום להקל, אולם
בסתם עדיף לזרוק.
7. ההלכה היא שנתקל אנוס (חו"מ תיב, ד) ואם יכול לסלק את
נזקו (כגון כלי שהיה בידו ונשבר) ולא סילק פטור מדיני אדם וחייב
בדיני שמים.
8. לגבי הריון מותר להמתין עד שהמציאות מכריזה על עצמה ואין
צורך לפרסם זאת. ולהורים או חברים קרובים מאד אפשר לספר.
ביחס לאמירת שלום או שאלת בעלה על שלום אשתו, בימינו לא
משתמשים בכל מיני תארים וע"כ אי"צ לומר אותם.
9. בכל המקרים אין זה צנוע שאשה תרכב בפישוק רגלים (עי' ס'
חבל נחלתו ח"א סי' פב).

 

 

 

הרב יעקב אריאל |