שימוש בכיריים קרמיים ביו"ט

שאלה

האם מותר להשתמש בכיריים קרמיים ביו"ט ולהעלות את חומם וכן
האם מותר להנמיך את חומם?

 

תשובה

איני מכיר את המנגנון של הכיריים הקרמיות. צריך להיעץ עם מהנדס חשמל
אולם בעקרון כיריים חשמליות שונות מכיריים של גז. בכירים חשמליות
בכל שינוי מצב ישנה הפסקת הזרם החשמלי וחידושו הן בהעלאת החום
או בהורדתו ואסור אפוא לשנות דבר בכיריים כאלו ביו"ט.

הרב יעקב אריאל |