שימוש בדסקיות הנרונים בר"ה

שאלה

האם מותר להוציא את הדיסקית שנשארת לאחר שכבו הנרונים בתוך הזכוכיות בליל יו"ט השני של ר"ה?

תשובה

אין להוציאם וצריך למצוא פתרון אחר להשתמש באותם פמוטים.

הרב יעקב אריאל |