יום טוב שני של גלויות בביקור בחו"ל

שאלה

שלום וברכה!
אני יוצא מהארץ לשלושה שבועות בלבד.האם מותר לי ביום טוב שני
של גלויות להתנהג שלא כמועד ולנסוע לטיול בלי שאנשים
יראו?בהתחשב שבני הקהילה שבה אני נמצא נוסעים באוטו לביהכנ"ס וכו'?

תשובה

עליך לנהוג כמנהג המקום דהיינו כמנהג המחייב את אנשי המקום מעיקר הדין.
עליך להימנע אפוא מחילול יו"ט שני בגלות

הרב יעקב אריאל |