הכנת פירה תפוחי אדמה ביום טוב

שאלה

אנו נוהגים ביום טוב להגיש תפוחי אדמה לשלחן.
שני ילדיי הקטנים אוכלים אותם רק לאחר ריסוקם לפירה.
בשבת אנו נמנעים מריסוק או עושים זאת אך לא בשיני המזלג. האם
ביום טוב ניתן לרסק להם בצלחת שלהם עם שיני המזלג?
האם ביום טוב מותר לעשות כן גם עבור אדם מבוגר?
תודה ושנה טובה.

 

 

 

תשובה

מותר לעשות ביו"ט פירה לאותו יום.

הרב יעקב אריאל |