הכנה מיו"ט ראשון לשני

שאלה

האם מותר להכין מיו"ט ראשון לשני בר"ה כמה דק' לחכות לאחר שקיעה?

הרי יש כמה צה"כ?

תשובה

אין להכין מיו"ט ראשון של ר"ה לשני, וביום השני אם הנחת עירוב
תבשילין בערב ר"ה מותר להכין לשבת שאחריו, וביו"ט ראשון יש
להמתין עד הזמן של צאת השבת כ33 דקות אחר השקיעה.

הרב יעקב אריאל |