הזמנת והאכלת נכרי ביו"ט

שאלה

האם מותר להזמין לסעודה ביו"ט זקן שמטפל וסועד אותו נכרי?

תשובה

מותר
מכיון שהוא מטפל בו דינו כבן בית שלו

הרב יעקב אריאל |