קראים

שאלה

שלום לכבודו.
רצ"ב, עוד שאלה בנושא שהתקבלה אצלנו.
"אני יודע כיום בוודאות שרוב רובם הגדול של הקראים קבלו על
עצמם את התורה שבעל פה וכבר התחתנו עם שאר העדות ואני
מכיר בעצמי מספר גדול מהם שכיום יש להם ילדים לרוב וחלקם אף
לומדים בכוללים או מלמדים תורה ברבים ואף אחד לא יודע שהם
היו קראים שקבלו עליהם את התורה שבעל פה, אם כן מה יהיה
איך נדע בעתיד מי בא מהקראים ומי לא בא מהקראים ועוד
שהרבנות מתירה אותם לכתחילה ושאלתי אחד מהם אם הוא עשה
גיור לחומרה והוא אמר לי שהרב של הרבנות שאליה הוא פנה
על מנת לעשות גיור לחומרה אמר לו שאינו צריך ואין ספק עליו
בכלל שהוא יהודי האם אכן כך או שיש בעיה איתם ואם כן למה הרב
עובדיה יוסף מתיר אותם לכתחילה ללא גיור לחומרה ?"

בכבוד התורה

תשובה

נחלקו הפוסקים איך להתיחס לקראים שקרעו את עצמם מעם ישראל.
יש רבנים שהוסמכו ע"י הרה"ר המקבלים קראים חזרה לעם ישראל
ע"י קבלה מפורשת של התורה שבע"פ
קראים שלא עשו זאת נשארו קרועים מהעם
יש החוששים לממזרות ביניהם, הן מצד דיני קידושין וגיטין והן מצד
נישואים עם עריות. יש שאינם חוששים לספקי ממזרות ולדידם אם הם
קבלו עליהם תורה שבע"פ והולכים על פיה בכל דרכיהם אין הם
צריכים שום תיקון נוסף.

הרב יעקב אריאל |