קטן שגוייר על פי בית דין

שאלה

לכבוד הרב אריאל שלום.
תודה רבה על תשובתך הקודמת. ברם השארת אותי תוהה מה דינו של קטן זה שגוייר על פי בית דין ואינו מקיים מצוות בהגיעו לגיל שלש עשרה ומעלה, אולם גם לא מחה על גיורו. כיצד יש להתיחס אל ספק גר צדק כזה? האם הוא חייב במצוות? האם הוא חייב בגיור לחומרא? או שמא, יהודי הוא ואני חייב לקרבו לתורה? או שמא גוי גמור הוא על כל המשתמע מכך?

 

תשובה

 

כפי שכתבת הוא מסופק וצריך לפנות לבי"ד בינתיים הוא ספק יהודי ויש לקרבו

 

הרב יעקב אריאל |