מצוות פרו ורבו בגר

שאלה

שלום.
יהודי של"ע נולדו לו בן ובת לאישה לא יהודיה ולאחר מכן
התגיירו- כבר קיים את מצוות פרו ורבו (מדין בן-נח) או עדיין
לא(שהרי אינם בניו אלא "בני אברהם")?
תודה.

 

 

 

תשובה

נראה שלא קיים אפילו לאחר שהתגיירו בניגוד לגר.

הרב יעקב אריאל |