כיבוד אב ואם לגר

שאלה

1) האם גר חייב לכבד את אביו הגוי?
2) אם האב ישראל והבן גוי (מנכרית) והתגייר, האם חייב בכבוד אביו?

תשובה

1 מעיקר הדין אינו חייב לכבד את אביו כיון שהוא כקטן שנולד אבל אסור לבזותו כדי שלא יאמר באנו מקדושה חמורה לקלה (מאירי נזיר סב ע"א).
וכמו"כ עליו להיות אדם, לא להיות כפוי טובה ולנהוג בו כבוד כמי שהביאו לעוה"ז וגידלו

2) אף מקרה זה מעיקר הדין הוא פטור ובפרט שאביו עבר עברה חמורה שנשא גויה אך בכ"ז חייב מצד הנימוס.

הרב יעקב אריאל |