דעת הרמב"ם על הגרים

שאלה

לכבוד הרב שלום:
קראתי לאחרונה ברמב"ם בהלכות איסורי ביאה פי"ח והלכות ע"ז
פ"א הי"ד וגיליתי שייתכן רבים מאיתנו אינם כלל צאצאיהם של
אבותינו אברהם יצחק ויעקב.
האם יש עניין של גיור לכתחילה?
מה שורשם הרוחני של הגרים? - האם הם בכלל בראשית - בשביל
ישראל שנקראו ראשית?
הייתכן שאותם רשעים שמתו בשלשת ימי האפילה במצרים היו גרי-
ערב רב?

תשובה

איני יודע מה קראת ולמה אתה חושש. באופן כללי כל מי שהתגייר
כהלכה דינו כישראל בכל דבר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |