גיור

שאלה

האם גוי שהתגייר ומקיים את כל המצוות, נקרא יהודי לכל דבר למרות שאמו ליהודייה? ע"פ זה, האם אברהם אבינו היה יהודי, הרי אמו לא הייתה יהודייה.

תשובה

 

אם התגייר בפני בי"ד הוא יהודי לכל דבר חוץ מכמה פרטי הלכות שהוא מנוע מהן.

 

הרב יעקב אריאל |