גיור קטן (שאלת המשך)

שאלה

כבוד הרב שלום. בהמשך לשאלתי הקודמת (למטה), ברצוני לשאול - האם עצם העובדה שגר קטן בהגיעו לגיל 13 אינו שומר תורה מהווה מחאה? רב תודות.

כותרת: גיור

שאלה:
כבוד הרב שלום. גר שגויר בקטנותו על ידי בית דין ובגדלותו אינו מקיים אורח חיים על פי ההלכה - האם גירותו מתבטלת?

תשובה:
אם בהגיעו לגיל 13 שנה הביע את התנגדותו להשאר מעם ישראל הרי הוא גוי. ואם לא הביע את התנגדותו ובגיל יותר מבוגר החליט לצאת מעם ישראל אעפ"כ הוא נשאר מעם ישראל.

תשובה

אם הוא לא מחה הוא נשאר גר,
ישנן סיבות רבות מדוע אדם אינו מקיים מצוות ואם הוא עובר עברות לתאבון ולא להכעיס ייתכן שאין בכך מחאה

הרב יעקב אריאל |