גיור קטן

שאלה

כבוד הרב שלום. גר שגויר בקטנותו על ידי בית דין ובגדלותו אינו מקיים אורח חיים על פי ההלכה - האם גירותו מתבטלת?

תשובה

אם בהגיעו לגיל 13 שנה הביע את התנגדותו להשאר מעם ישראל הרי הוא גוי. ואם לא הביע את התנגדותו ובגיל יותר מבוגר החליט לצאת מעם ישראל אעפ"כ הוא נשאר מעם ישראל.

הרב יעקב אריאל |