גיור ללא קבלת עול תורה ומצוות

שאלה

כבוד הרב,
אני משרת כיום בצהל, ויצא לי להכיר כמה מהגרים שהתגיירו, חלקם אמר לי במפורש שהם כלל לא רוצים להיות יהודים שומרי תורה ומצוות, רק על ידי הגיור הם יכולים לקבל כמה הטבות לגבי משכנתא, וכן לטעום מהחויה הציונית (ככה זה מוגדר על ידי קצינת חינוך בבסיס).

שאלתי האם הם נחשבים "יהודים" אם אומרים במפורש שככל לא רצו לקבל עליהם עול תורה ומצוות. אחד מהם אמר לי שאביו הקביצוניק הכיר הולנדית והיא גויירה, ובתחילת השנה האזרחית הם מניחים עץ אשוח, האם הם נקראים יהודים? נפק"מ לגבי יי"נ, התבוללות.

לפי מה שראיתי בר"מ ועוד. הרי יוצא שקבלת עול תורה ומצוות זה מעכב את הגיור, אם כן יוצא שיש סכנת התבוללות עצומה בצבא. אני כותב זאת מתוך כאב לב למראה סיפורי אהבה בין יהודי ללא יהודי המצב די קשה
אשמח לקבל את התייחסות הרב לאמור לעיל

בברכה 

תשובה

מה שהוא מצהיר כרגע אינו העקר, אלא חשוב מה חשב ברגע עומדו לפני בית דין ומה אמר אז.כי קורה שגר התגייר ברצנו ואח"כ ירד ברמתו הורחנית
אולם אם גם בעומדו בפני ביה"ד הוא רימה את בית דין זהו מצב מצער מאד של גיור בטעות. וא"כ הוא נכרי.
מי שאמו התגיירה אינו צריך גיור אם נולד אחר גיורה. ולכן כל הגרים שאח"כ התחרטו אפילו אם הם מחללי שבתות הם עדיין יהודים ואם הם עושים יי"נ זה לא מדין גוי אלא מדין מחלל שבת. 

אגב. הבעיה אינה רק בגיורי צה"ל היא קיימת גם בגיורים אזרחיים מכל הסוגים

הרב יעקב אריאל |