גיורת לכהן

שאלה

הסיבה שגיורת אסורה לכהן מפני שהיא בגדר בעולה, אך אם ברור [ע"י בדיקה רפואית] כי היא בתולה, ומעולם לא נבעלה, האם אפשר להקל? אם לא- איך ניתן לפתור בעיה של זוג, שהאישה גויה והבעל כהן?

תשובה

גיורת לפי ההלכה אסורה לכהן אפילו התגיירה פחות מג' שנים וגם אם היא בתולה כשרה מכיון שהייתה גויה יש לה דין של גויה שהתגיירה ואסורה לכהן.

הרב יעקב אריאל |