אולפני גיור

שאלה

כיום מוקמים אולפנים רבים ללימוד יהדות לקראת גיור. קיים חשש
שלומדים רבים בהם אינם מתכוונים לשמור מצוות לאחר הגיור, על
אף שזאת הצהרתם והתנהגותם בפני בית הדין. האם נכון לסייע
בידם וללמד באולפנים אלה? האם צריך להיות לנו אינטרס לגייר
כמה שיותר בשל אחוז הגויים שבין העולים?

תשובה

האינטרס הוא שכמה שיותר מבין נשואי התערובת אשר רוצים להצטרף
לעם ישראל יתגיירו כהלכה. כמו"כ בכדי למנוע נישואי תערובת מן
הראוי לעודד גיור כהלכה של מי שאביהם יהודי ועלו ארצה מכוח
היותם בני יהודים. הרצ"הקלישר עודד גיורים כאלו. כאמור המדובר
בגיור כהלכה מרצונו הגמור של המתגייר. גרים בעל כורחם או מן
השפה ולחוץ בלבד אינם גרים. אך כאלה המתלבטים ומתעניינים
רצוי לעזור להם להכריע ולהשתלב בעם ישראל.

הרב יעקב אריאל |