ברכת הגומל ליולדת בניתוח קיסרי

שאלה

השלום והברכה וכט"ס למעכ"ת שליט"א!
ידוע לי כי המנהג (בקרב הספרדים לפחות) שיולדת אינה מברכת
הגומל עד לאחר ז' כי אז נתרפאת לגמרי. אשתי ילדה בניתוח
קיסרי בי"א סיון. מתי היא יכולה לברך? יש באפשרותה ללכת ולקום
מהמיטה, אבל התפרים עדיין כואבים מעט ומגבילים. כמו כן אשאל
את הרב האם יכולה לברך לאו דווקא אחר קריאת התורה והאם יש
עניין לברכה ביום.

תשובה

היא צריכה לברך בפני עשרה גברים ביום ולא בלילה .
ניתן לעשות זאת אף בבית או בבית כנסת לאחר תפילה וכד'. לגבי
זמן הברכה כל זמן שהיא לא נתרפאה שלא תברך ויש מחמירים לברך
רק אחר שלשים יום כיון שעד אז היא מוכרת כחולה לגבי תענית ביו"כ.

הרב יעקב אריאל |